Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamine on vestlus nõustaja ja kliendi vahel, mille käigus toimub kliendi töö– või haridusalaste valikute ja otsuste tegemise toetamine.

Karjäärinõustajana keskendun Sinus peituvate võimete ja oskuste avastamisele ning aitan Sul saada teadlikumaks iseendast. Julgustades järgima ka oma unistusi ning vajadusel elus kannapöördeid tegema. Millegi uue õppimine tõstab enesekindlust ja motivatsiooni. Vajadusel jagan infot tööturu ja haridusmaastiku kohta ja aitan koostada sobivat CV-d ning motivatsioonikirja või annan juhiseid, kuidas valmistuda töövestluseks.

Nõustamisel toetan Sind küsimuste, erinevate nõustamistehnikate, testide ning harjutustega, mis aitavad Sinul leida enda sees olevat potentsiaali, et jõuaksid sobiva lahenduse ja otsuseni kas siis hariduse-, töö- või karjääriplaneerimise vallas.

Tule karjäärinõustamisele, kui oled eluetapil mõne järgmise väljakutse ees:
– Eriala või elukutse valik (õpilased, üliõpilased)
– Töö kaotus või koondamine
– Töökoha/eriala vahetamine (ka rahulolematus olemasoleva töökoha/erialaga)
– Uuele töökohale kandideerimine (CV koostamine, motivatsioonikiri, tööintervjuu)
– Karjääriplaani koostamine