Tellimuskoolitused

Tellimuskoolitus on vastavalt Teie ettevõtte või organisatsiooni vajadustele, probleemidele ja

oodatavale tulemusele koostatud spetsiaalselt väljatöötatud programmiga koolitus.

Tellimuskoolitus on tulemuslik ja efektiivne, sest:

– Programmi koostamisel lähtume spetsiaalselt Teie ettevõtte vajadustest

– Ühine õppimine motiveerib ja suurendab koostöövaimu

– Koolituse viime läbi Teile sobival ajal ja kohas

– On hea võimalus saada oma töötajatelt tagasisidet

JUHTIMINE

Kuidas juhtida organisatsiooni? Kuidas juhtida inimesi? Kuidas viia läbi arenguvestlusi? Siin on valik juhtimiskoolitusi, mis on mõeldud ettevõtte juhile või keskastmejuhile.

-Strateegiline juhtimine

-Muudatuste juhtimine

-Organisatsioonikultuur

-Erinevate organisatsioonikultuuride ühtlustamine

-Rahvusvaheliste koostöösuhete juhtimine

-Juhtimise anatoomia

Coachiv juhtimine

-Juht ja töö inimestega

-Keskastmejuhtide koolitus

-Arenguvestlused

-Juhendamisoskused

-Läbirääkimised

-Tootmise juhtimine

-Tootmise planeerimine

-Meeskonnatöö

-Koostöö

-Motiveerimine

-Delegeerimine

-Aja planeerimine

KOMPETENTSUS

Kuidas edukalt juhtida projekte? Kuidas olla parem suhtleja? Kuidas rohkem müüa? Siin on valik pädevusi arendavaid koolitusi.
-Projektijuhtimine

-Finantskoolitus

-Koolitaja koolitus

-Suhtlemisoskused

-Müügitreening

-Telefonimüük

-Ostu-müügi läbirääkimised

-Klienditeenindus

-Tööalane inglise keel

-Spetsialistist juhiks

-Projektijuhtimine ehitusfirmale

ISIKSUS

Kuidas lahendada konflikte? Mida juhina võiks teada psühholoogiast? Kuidas võidelda stressiga? Valik enesearenguga seotud koolitusi.

 

-Mõjutustehnikad

-Konfliktide lahendamine

-Juhtimispsühholoogia

-Kuulamisoskus

-Esinemisoskus

-Kehtestav käitumine

-Isikliku edukuse arendamine

-Stressi juhtimine ja eneseregulatsioon

-Kriisikäitumine (ka ärikriis)

-Kriisikommunikatsioon

-Emotsioonide juhtimine

-Mõttemustrite muutmine ehk innovaatiline mõtlemine

-Tööõnne ja -rahulolu juhtimine

-Efektiivne ajakasutus